Zirkonyum dişi SGK karşılıyor mu?

zirkonyum
SGK ve zirkonyum diş
Devlet zirkonyum kaplama dişi karşılıyor mu? SGK zirkonyum

Zirkonyum diş tedavisi estetik amaçlı işlemlerden olduğu için yakın zamana kadar SGK tarafından hiç karşılanmamaktaydı. Zira SGK sigortalılarının ağız ve diş sağlığıyla ilgili problemlerinin yalnızca tedavi amaçlı olanlarını karşılıyordu.

Ancak 21.04.2015 tarihinde bazı değişiklikler yapıldı ve zirkonyum kronlar Sağlık Uygulama Tebliği”nin “İstisnai Sağlık Hizmetleri” listesine eklendi.

İstisnai sağlık hizmetlerinde ilave ücret uygulaması ise şunu ifade eder: İstisnai hizmet olarak belirtilen tedaviler yalnızca sözleşmeli kurumlarda görülür ve istisnai işlemi yapan kurum (özel hastane, klinik vs) SUT listelerinde yer alan işlem bedellerinin üç katını geçmemek üzere ilave ücret alabilir.

Sonuç olarak SGK’nın zirkonyum dişi karşılaması,

 1. Kurumun (Zirkonyum kronun yapılacağı diş hastanesinin, kliniğin, hekimin) SGK ile anlaşmalı olmasına,
 2. İşlem bedelinin 3 katı geçmeyecek ilave ücretin, talep edilmesi halinde hasta tarafından ödenmesine

bağlıdır. Sonuç olarak zirkonyum diş bedelleri SGK tarafından teoride karşılanmakta ise de ilave bedel uygulaması da hesaba katıldığında piyasadaki ortalama fiyatlar ile hemen hemen aynı hesaba geldiğinden bu durum pratikte çok fazla bir fark meydana getirmemektedir.

Bununla ilgili yasal düzenlemeyi Sağlık Uygulama Tebliği’nde bulmak mümkündür. Tebliğ’e göre zirkonyum kronlar hiçbir şekilde doğrudan karşılanmamaktadır. Tebliğ’in 21.04.2o15 tarihinde güncellenen hükmü aynen:

2.4 -Bazı tetkik ve tedavi yöntemlerinin usul ve esasları
2.4.1 – Diş tedavileri
(1) Diş tedavileri sırasında; altın, platin, paladyum+platin, irrudyum+platin, iropal gibi kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M gibi bileşiminde kıymetli maden bulunan maddelerin bedelleri ödenmez.

2.4.1.A – Kurum ile sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavileri
(1) Kurum ile sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavi bedellerinin ödenmesinde SUT eki EK-2/Ç Listesi uygulanacaktır. Protez tedavilerinde ayrıca döküm ve işçilik ücreti ödenmez. Protez ücretlerine her türlü malzeme, döküm ve işçilik ücretleri dâhil olduğundan sağlık kurum veya kuruluşlarınca temin edilmesi zorunlu olup hastalar tarafından temin edilmesi halinde fatura tutarı hastaya ödenerek sağlık kurum veya kuruluşunun alacağından mahsup edilir. Bu listede yer alan işlemler, vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri tarafından SUT eki EK-2/Ç Listesindeki puanlara %10 oranında ilave edilerek faturalandırılır. Bu oran, SUT eki EK-2/Ç Listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” başlıklı bölümde yer alan ortodontik tedavi işlemlerinde %20 olarak uygulanır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 17 – Aynı Tebliğ eki “İstisnai Sağlık Hizmetleri” (EK-1/C) Listesine “701281” SUT kodlu işlemden önce gelmek üzere “404395” SUT kodlu “Zirkonyum kron (her bir üye)” işlemi eklenmiştir.

Devlet hastanaleri ve SGK anlaşmalı özel kliniklerdeki durum

Özel diş klinikleri ile SGK arasında bu konuda bağlayıcı bir anlaşma yoksa zirkonyum diş tedavi ücretinin tamamı hasta tarafından verilmektedir. Eğer anlaşma varsa yukarıdaki açıklamalar geçerlidir.

Devlet hastanelerinde ise SGK’lı iseniz gördüğünüz diğer tedavilerin yanında talep edilmesi halinde SUT listelerindeki tutarın 3 katına kadar ilave ödeme yapmak durumunda kalırsınız.

Eğer 18 yaşınızı doldurmuş ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuyla bağlantınız yoksa tedavi ücretlerinin tamamı hasta tarafından karşılanır. 18 yaşınızı doldurmuş ancak yüksek öğretim kurumlarından birinde öğrenim görmekteyseniz anne veya babanın sosyal güvenlik bağlantısından faydalanarak tedavi amaçlı işlem ücretleriniz bu işlemler devlet tarafından karşılanabilmektedir. Tedavi süreciniz 18 yaşından önce başlanmışsa, gerekli belgelerin iletilmesi şartıyla kişinin tedavi amaçlı işlem ücretleri devlet tarafından karşılanır.

Net bilgi için Hastanenize ya da Diş Hekiminize danışınız.

5 Yorum

Yorum Yapın
 1. 21.04.2015 tarih 29333 sayılı resmi gazetenin 17. maddesinde zirkonyum ödemesi eklenmiştir.yukarıda yazılanlar yanıltmaya yönelik bilgilerdir resmi gazteyi açın okuyun

  • MADDE 17 – Aynı Tebliğ eki “İstisnai Sağlık Hizmetleri” (EK-1/C) Listesine “701281” SUT kodlu işlemden önce gelmek üzere “404395” SUT kodlu “Zirkonyum kron (her bir üye)” işlemi eklenmiştir.

 2. 21 Nisan 2015 SALI
  Resmî Gazete
  Sayı : 29333

  TEBLİĞ

  Sosyal Güvenlik Kurumundan:
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

  MADDE 17 – Aynı Tebliğ eki “İstisnai Sağlık Hizmetleri” (EK-1/C) Listesine “701281” SUT kodlu işlemden önce gelmek üzere “404395” SUT kodlu “Zirkonyum kron (her bir üye)” işlemi eklenmiştir.

 3. iyi günler ben bir yıl önce diş protez yaptırmıştım ancak memnun kalmadım tekrar zirkonyum diş protezi yaptırsam devlet tekrardan karşılar mı yoksa belli bir süre geçmek zorunda mı?

 4. merhaba ben üstten 20lik dişimi ve azı dişimi çektirdim.sol alt dişlerimde de eksikllikler var.o eksik dişlerimin yerine acaba protez mi,köprü mü,zirkonyum mu yada implant mı yapacaklar.Ve de sgklıyım.çapa diş hekimliği fakültesinden randevu aldım.Acaba ücretini devlet karşılar mı?karşılamazsa hangi sgk hastanelerine yaptırmalıyım.İstanbul Avrupa yakasında oturuyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

implant

İmplant ve çene kemiği erimesi

implant

İmplant nasıl çıkarılır?