implant türleri

implant

İmplant türleri konulu yazımızdasınız. Implant türlerini birkaç grupta sınıflandırabilmek mümkündür.  Kemik dokusu ile olan ilişkisine, proteze verdiği desteğe ve kullanılan metaryale göre implantları ayrı başlıklar altında toplayabiliriz. Aşağıda sıralanmış olan implant türlerinin yanı sıra başka gelişen teknolojiye bağlı olarak yeni implant türleri ortaya çıkabilmektedir.

İmplant çeşitleri nelerdir?

Kemikle olan ilişkisine göre implantlar:

 • Endoosseos kemik içi impantlar
 • Subperiostal implantlar
 • Transmandibular implantlar
 • İntramukozal implantlar
 • Endodontik implantlar

Endosteal kemik içi implantlar

Endostal implant tek diş veya birden fazla diş eksikliğinde kullanılan implant çeşitlerinden biridir. Çene kemiği içine uygulanan implantlara kemi içi implant denir. Kemik içi implant uygulaması günümüzde en yaygın olarak kullanılan implant çeşididir. Endosseos implantlar şekillerine göre ayrılır. Bunlar:

 • Vida implantı
 • Blade implantı
 • Silindirik implanttır

Suberiostal implantlar

Kemik üzerinden ölçü alınarak hazırlanan bir implant çeşididir. Bu implantlar çiğneme kuvvetlerini kemiğin tamamına dağıtırlar. Subperiostal implantlar tam diş eksikliği olan hastalarda protezi ağızda tutmak için kullanılmaktadır. Günümüzde çok fazla tercih edilmemektedir. Subperiostal implantlar çeşitlerine göre ayrılır. Bunlar:

 • Çevresel
 • Unilateral
 • Tripodal

Transmanibular implantlar

Bu implant çeşidi alt çeneye uygulanır. Kemik boyunun yetersiz olduğu durumlarda desteği artırmak için kullanılmaktadır. Başarı oranı düşüktür. Yalnızca bir bölgeye uygulanmasından dolayı fazla tercih edilmez.

İntramukozal implantlar

Titanyum yapılardır. Protezlerin retansiyonunu artırmak amacıyla kullanılan implant çeşididir.

Endodontik implantlar

Zayıf yapılı dişlerin sabitleştirilmesinde kullanılmaktadır.

Detaylı Açıklamalar

Dental implantlar çene kemiği ile olan ilişkilerine göre sınıflandırılmışlardır. Bu sınıflandırmaya göre, implant hangi bölüm içerisinde tiplere ayrıldığı belirtilecek olursa eğer;  Endosteal (kemik içi) implantlar, Subperiostal implantlar (kemik üzeri implantlar) ve Transosseöz İmplantlar (kemikboyunca yerleştirilen implantlar) olmak üzere üç bölüm içerisinde ilişkilerine göre gruplara ayrılmıştır.

Endosteal (kemik içi) implantlar; frezle açılan yuvaya yerleştirilen implantlardır. Günümüz implant teknolojisinde en çok kullanılan bu implant tipi vida tipi implantlardır. Kök formunu taklit eden bir şekle sahiptir ve vida şeklindeki implantlar yivlerin arasına kemik dolacak şekilde osseointegrasyonu sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Kemik içi implantlar bu şekilleri göz önüne tutulduğunda 4 ana grup altında toplanabilir. Bunlar; vida tipi, silindirik, blade ve vent tipi implantlardır.

Subperiostal implantlar (kemik üzeri implantlar) ise; cerrahi yöntemle açığa bırakılan kemik üzerinden ölçü alınarak hazırlanan implantlardır. Bu implant, ince, metal alaşımlarından yapılan kafes şeklinde yapılar olup, ,periostun altında direkt olarak kemiğin üzerine yerleştirilerek yapılmaktadır. Bu implantların en belirgin özelliği, alveoler kemik üzerine bir eğer gibi otururlar ve çiğneme kuvvetlerini kemiğin tamamına dağıtırlar. Ayrıca, kemik üzerine yerleştirildikleri zaman ise etrafı bağ dokusu ile kapsüle olarak görev yapmaktadırlar.  Bu implant tipinde, iltihaplanma oranlarının yüksek olması nedeniyle günümüzde pek kullanılmaktadır.

Son olarak, Transosseöz İmplantlar (kemik boyunca yerleştirilen implantlar)’da ise; dişsiz atrofik mandibulaların anterior bölgesine yerleştirilen vidalar ile yapılmaktadır. Araştırmacılar bu implantın kullanılabilmesi için, kaninler bölgesinde en az 9 mm’lik bir alveoler kemik ihtiyacı olduğunu söylemektedirler. Ayrıca, diğer implant türlerinden farklı olarak, bu implant türünde, hekimler hastalara iki saatlik bir zaman dilimi içerisinde genel bir anestesizi uygulayarak operasyonu tolere edebilecek yapıya uygun hale getirmeye çalışmaktadırlar.

2 Yorum

Yorum Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

implant

Implant diş nasıl yapılır?

diş fırçası

Diş fırçasını ilk kim buldu?